VABILO na brezplačno LIFE delavnico za podjetja

Vabimo vas na

LIFE delavnico za podjetja,

ki bo potekala v petek, 10 marca 2017, ob 8.00, v Dvorani PGZ (4. nadstropje), na naslovu Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota. 

Ministrstvo za okolje in prostor v marcu organizira v sodelovanju z razvojnimi agencijami LIFE delavnice za podjetja, na katerih bomo podjetjem predstavili program LIFE in uspešne LIFE projekte podjetij.

Udeleženci delavnice bodo tako pridobili:

VABILO - Predstavitev dveh podjetniških razpisov v Murski Soboti

                                                                                       
                                                             V A B I L O

Razvojni center Murska Sobota, v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom,

                                                                 vabi

na predstavitev dveh aktualnih podjetniških razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada (SRRS), in sicer:

Brezplačni regijski posvet: »Družinsko podjetništvo v Pomurju in izzivi prenosa na naslednjo generacijo

 

Spoštovani

vabljeni na brezplačni regijski posvet na temo: Družinsko podjetništvo v Pomurju in izzivi prenosa na naslednjo generacijo, ki ga organizira Pomurska gospodarska zbornica v sodelovanju z Razvojnim centrom Murska Sobota, v okviru ZRPPR 2010-2017.

Regijski posvet bo potekal 16. februarja 2017, med 9.00 in 14.30 uro, v Termah VIVAT v Moravskih Toplicah (Ob igrišču 3, Moravske Toplice). 

P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območij v Republiki Sloveniji

P7R 2016 – MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI

Predmet javnega razpisa: 
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP). 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:
- ohranitev delovnih mest,
- spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
- spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije. 

Strani

Subscribe to Front page feed