P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območij v Republiki Sloveniji

P7R 2016 – MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI

Predmet javnega razpisa: 
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP). 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:
- ohranitev delovnih mest,
- spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
- spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije. 

Družinsko podjetništvo v pomurski regiji - vprašalnik

Spoštovani podjetnik/predstavnik podjetja!

Na Pomurski gospodarski zbornici pripravljajo Analizo stanja družinskega podjetništva v Pomurju, z namenom zagotovitve kvalitetne podpore poslovanju, razvoju in prenosu lastništva v družinskih podjetjih.

Slovenski regionalni dnevi 2016 v Murski Soboti- prijave so odprte

Obveščamo vas, da so prijave na Slovenske regionalne dneve 2016, odprte.

Slovenski regionalni dnevi 2016 bodo potekali 10. in 11. novembra 2016 v Hotelu Diana v Murski Soboti v organizaciji Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenskega regionalnega razvojnega sklada in Združenja regionalnih razvojnih agencij.

Strani

Subscribe to Front page feed