Brezplačni regijski posvet: »Družinsko podjetništvo v Pomurju in izzivi prenosa na naslednjo generacijo

 

Spoštovani

vabljeni na brezplačni regijski posvet na temo: Družinsko podjetništvo v Pomurju in izzivi prenosa na naslednjo generacijo, ki ga organizira Pomurska gospodarska zbornica v sodelovanju z Razvojnim centrom Murska Sobota, v okviru ZRPPR 2010-2017.

Regijski posvet bo potekal 16. februarja 2017, med 9.00 in 14.30 uro, v Termah VIVAT v Moravskih Toplicah (Ob igrišču 3, Moravske Toplice). 

P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območij v Republiki Sloveniji

P7R 2016 – MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI

Predmet javnega razpisa: 
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP). 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:
- ohranitev delovnih mest,
- spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
- spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije. 

Družinsko podjetništvo v pomurski regiji - vprašalnik

Spoštovani podjetnik/predstavnik podjetja!

Na Pomurski gospodarski zbornici pripravljajo Analizo stanja družinskega podjetništva v Pomurju, z namenom zagotovitve kvalitetne podpore poslovanju, razvoju in prenosu lastništva v družinskih podjetjih.

Strani

Subscribe to Front page feed