Odobreni prvi projekti v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

V okviru prvega roka Javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 je bilo oddanih 52 projektnih vlog. Med 13 odobrenimi projekti je tudi projekt E-SME (Electric-Mobility meets SME). Razvojni center Murska Sobota je eden od treh slovenskih partnerjev projekta, katerega cilj je izboljšanje čezmejne konkurenčnosti in inovativnosti MSP-jev na področju e-mobilnosti preko prenosa znanja, razvoja storitev, izgradnje omrežja in demostracije. Vodilni partner projekta je Energieregion Oststeiermark GmbH iz Avstrije.

Strani

Subscribe to Front page feed