Garden Route

Projekt smo partnerji pripravili s ciljem, da razvijemo novi čezmejni turistični produkt za starejše (osebe, stare več kot 55 let). S produktom želimo spodbujati turizem za starejšo populacijo izven glavne sezone med državami članicami EU in širše.

Osnova tega novega turističnega produkta so parki in vrtovi. Izkoristili bomo prednost zgodovine, dogodkov, pomembne kraje ipd. parkov in vrtov na mejnih območjih Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske. Skozi projekt bomo tako:

  • oblikovali in razvijali čezmejne turistične pakete za starejše s tematskimi parki in vrtovi;
  • izboljšali strokovno ponudbo med potmi in pripravili predloge za izboljšanje izkušenj uporabnika;
  • spodbujali povezovanje in spletne aktivnosti v izbrani čezmejni regiji;
  • izkoristili rezultate projekta za prihodnje projekte.

Ideja oblikovanja in razvijanja ponudbe turističnih paketov za oglede parkov in vrtov za starejše, ki spodbuja potovanja izven sezone, je obetajoča, ker so:

  • parki in vrtovi odprti skozi vse leto (še posebej zanimivo je spomladi) in ker starejši radi potujejo izven sezone je to za njih odlična priložnost, da se izognejo gnečam v sezoni;
  • turistične ponudbe sestavljene iz različnih vodenih paketov, starejši pa raje izberejo vodene oglede;
  • pri obisku parkov in vrtov predvideni predvsem sprehodi; zato bo nov turističen paket zagotavljal starejšim aktivno in zdravo potovanje;
  • vključene tudi ostale aktivnosti in zabava – tako v parkih kot na vrtovih ter na poti do njih – bomo zagotovili, da se manj aktivni gostje ne bodo počutili zapostavljene;
  • s čezmejnim sodelovanjem pripomogli k premagovanju šibkosti, ki izhajajo iz periferije mejnih območij, obogatili med-regijsko turistično ponudbo, stimulirali konkurenčnost lokalnih malih in srednje velikih podjetij in izboljšali življenjske pogoje populacije.   

    

Partnerji projekta