JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

PORA razvojna agencija Gornja Radgona je objavila Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017. 

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Pomurju«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija (v nadaljevanju: kadrovski štipendist), in sicer za šolsko/študijsko leto 2016/2017.

Sofinanciranje se dodeli od vključno šolskega /študijskega leta 2016/2017 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa posameznega štipendista oz. najkasneje do 31.10.2022. Do sofinanciranja so torej upravičeni stroški, nastali od 1. 9. 2016 do najkasneje 31. 10. 2022.

Rok: Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 09. 2017.

Več informacij o javnem razpisu in razpisno dokumentacijo boste našli na spletni straniPORE razvojni agenciji Gornja Radgona. 

Datum seje: 
torek, 11. julij 2017