P7R 2017 – MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P7R 2017 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki je namenjen malim in srednjim podjetjem, zadrugam z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja, ki imajo sedež na območju občin pomurske regije (27 pomurskih občin in občine Sveti Tomaž, Ormož, in Središče ob Dravi).

Razpis je namenjen najemanju ugodnih mikrokreditov za podjetja iz problemskih območij v Republiki Sloveniji, z ukrepom pa namerava spodbuditi konkurenčnost gospodarstva posamezne problemske regije.

Podjetja iz tovrstnih območij imajo tudi letos možnost najeti mikrokredit direktno (brez posrednikov) na SPS-u v višini od 5.000 do 25.000 EUR za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva.

Roki za predložitev vlog:
Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2018, 01.05.2018, 01.06.2018, 01.07.2018, 01.09.2018 in 01.10.2018.

Več informacij o javnem razpisu, najdete na spodnji povezavi:
http://www.rcms.si/sl/razpis/p7r-2017-%E2%80%93-mikrokrediti-na-problems...

Datum seje: 
ponedeljek, 8. januar 2018