SPOT svetovanje POMURJE

SPOT SVETOVANJE POMURJE

Z začetkom januarja 2018 so bile na ravni statističnih regij vzpostavljene Slovenske poslovne točke, na katerih se bodo izvajale brezplačne storitve svetovanja za potencialne podjetnike in mikro, mala ter srednja velika podjetja (MSP). Namen storitev je krepitev podjetniškega potenciala za MSP in pospeševanje ustanavljanja novih MSP.

V okviru SPOT svetovanje POMURJE se bodo izvajale naslednje aktivnosti:
- Brezplačno INFORMIRANJE o aktivnostih na področju spodbujanje podjetništva;
- Brezplačno osnovno SVETOVANJE potencialnim podjetnikom in MSP;
- POVEZOVANJE regionalnega podpornega okolja;
- Izvajanje brezplačnih USPOSABLJANJ in DELAVNIC za potencialne podjetnike in MSP;
- Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti;
- Sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.

V Pomurju bo SPOT svetovanje izvajal konzorcij, ki ga sestavljajo:
- Razvojni center Murska Sobota;
- Pomurska gospodarska zbornica;
- Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota.

Aktivnosti SPOT svetovanje POMURJE se bodo izvajale:
- Na sedežu SPOT svetovanje POMURJE (v uradnih urah), ki se nahaja v prostorih Pomurske gospodarske zbornice, Lendavska ulica 5a, 9000 M. Sobota, IV. nadstropje;
- Na lokacijah konzorcijskih partnerjev (Razvojni center Murska Sobota in Območna obrtno- podjetniška zbornica Murska Sobota);
- Na terenu.

Svetovalci SPOT svetovanje POMURJE:
- Aleš Skalič (Razvojni center Murska Sobota); 041 982 674; ales.skalic@rcms.si
- Sonja Vratarič (Razvojni center Murska Sobota); 040 716 976; sonja.vrataric@rcms.si
- Roman Wolf (Pomurska gospodarska zbornica); 02 521 36 50; roman.wolf@gzs.si
- Renata Stanko (OOZ Murska Sobota); 041 747 550; renata.stanko@ozs.si

Svetovalci bodo na voljo na sedežu SPOT svetovanje Pomurje v času uradnih ur:
Ponedeljek - Petek: 8.00 – 14.00 ure.

Povezava na spletno stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Datum seje: 
sreda, 24. januar 2018