VABILO - Predstavitev dveh podjetniških razpisov v Murski Soboti

                                                                                       
                                                             V A B I L O

Razvojni center Murska Sobota, v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom,

                                                                 vabi

na predstavitev dveh aktualnih podjetniških razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada (SRRS), in sicer:

  • J a v n e g a   r a z p i s a  za ugodna posojila začetnim podjetniškim projektom in projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 5/17);
  • J a v n e g a   r a z p i s a za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 (Ur. l. RS, št. 5/17).

 

Poseben poudarek bo dan razpisu za ugodna posojila za problemska območja, kamor spada tudi Pomurje. SRRS bo najavil tudi druge spodbude za leto 2017.

Predstavitev razpisov bo potekala v

sredo, 15. 2. 2017, ob 10.00 uri

v dvorani PGZ, Lendavska ulica 5a (IV. nadstropje), 9000 Murska Sobota.

Prisrčno vabljeni!

Datum seje: 
torek, 7. februar 2017