Zeleno javno naročanja (ZeJN - GreenS)

Tehnična zbirka podatkov za ZeJN

LEA Pomurje je v sklopu projekta GreenS (http://greensproject.eu/sl/) oblikovala tehnične zbirke podatkov za ZeJN, ki vključujejo tehnične predloge za nabavo zelenih izdelkov / storitev. Predlogi so bili razviti ob upoštevanju potreb javnih organov in specifičnih zahtev vsake partnerske države. Predlogi razpisne dokumentacije so oblikovane tako, da poenostavijo postopek ZeJN vsem javnim organom, predvsem pa podpisnicam Konvencije županov, ki so se v svojih SEAP-ih zavezale, da bodo dosegle nadpovprečne rezultate na energetskem področju.

Izbira izdelkov / storitev za ZeJN temelji na natančni analizi obstoječih praks in ovir pri implementaciji ZeJN v partnerskih državah, ki je bila izvedena v začetku projektnih aktivnosti in s pomočjo spletnega vprašalnika, ki so jih izpolnili javni organi. Vsaka skupina izdelkov / storitev je predstavljena preko dveh dokumentov – Tehnične specifikacije in Kriteriji vrednotenja. Dokumenti vsebujejo tehnične postopke, tehnične opise in pogoje za nabavo za ZeJN ter dodatna navodila.

Predloge lahko enostavno uporabite tako, da kliknete na priloge dokumentov, kjer najdete tehnično zbirko podatkov ter si jih prenesete.

V sklopu projekta GreenS so pripravili naslednje kategorije izdelkov / storitev:

Vozila:
Tehnične specifikacije VOZILA
Kriteriji vrednotenja VOZILA

Računalniki in monitorji:
Tehnične specifikacije RAČUNALNIKI IN MONITORJI
Kriteriji vrednotenja RAČUNALNIKI IN MONITORJI

Javna razsvetljava:
Tehnične specifikacije JAVNA RAZSVETLJAVA
Kriteriji vrednotenja JAVNA RAZSVETLJAVA

Datum seje: 
torek, 8. maj 2018