3 PARKI - 3PARK

Murska Sobota, Körmend in Gornja Radgona so tri mesta v čezmejni regiji, ki so se odločila, da se bodo povezana lažje promovirala v regiji in Evropi kot male, a napredne in v prihodnost usmerjene skupnosti, ki želijo ohraniti kulturno in naravno dediščino ter identiteto za prihodnost, obenem pa  ob nudenju visokega standarda kakovosti življenja in bivanja svojim prebivalcem zagotoviti trajnostno rast in razvoj. 

Tako je nastal skupni projekt 3PARKI/ 3PARK:

Razvoj, ohranitev, prenova, širitev in upravljanje z zelenimi površinami v urbanih naseljih – optimalno okusiti življenje ljudi ter parkov z izvajanjem skupnih programov

Cilj projekta je prispevek k učinkoviti ohranitvi in upravljanju urbanih zelenih površin ter promocija integracije teh površin (parki, drevoredi, poti, vodotoki, ribniki, živalski in rastlinski habitati, mestni gozdovi, zelenice itd.) z izgrajeno urbano površino in njenim vplivom ter pomenom za kvaliteto življenja v mestu. Z revitalizacijo in širjenjem zelenih površin se obnavljajo zelene površine mest, ki poleg višje kakovosti življenja pomenijo pljuča slehernega mesta. 

Cilj projekta pa je obenem tudi zavedanje prebivalcev in obiskovalcev o pomenu ohranjanja naravnega okolja, pozitivnih odnosov do okolja in družbe ter rast in razvoj treh mest. Poleg same revitalizacije in širjenja zelenih površin, se vzpostavljajo tudi učne poti in njihova skupna promocija, pohodniški in kolesarski sistem, vpet v parke, vzpostavitev rekreacijskih površin, ohranjanje obstoječih habitatov in zagotavljanje informacij o mestnih parkih in gozdovih ter razvoju turizma in drugih storitev.

Vrednost projekta

1.921.730,86 €

Financiranje

Sredstva ESRR

Vodilni partner

Mestna občina Murska Sobota

Partnerji