CVŽU Pomurje

Center vseživljenjskega učenja Pomurja (krajše: CVŽU Pomurja) je projekt partnerjev iz severovzhodnega konca Slovenije, ki so se povezali v mrežo, ki ponujajo informiranje, svetovanje, motiviranje in različne oblike neformalnega in formalnega učenja za prebivalce in za organizacije v Pomurju.
V okviru CVŽU Pomurja vam nudijo informiranje in svetovanje s področja vseživljenjskega učenja, energetske učinkovitosti, podjetništva, izobraževanja, zaposlovanja in družinskega življenja.

Vodilni partner: Ljudska univerza Murska Sobota

Partnerji

Več informacij o projektu in aktivnostih pa lahko najdete na spletu: www.cvzu-pomurje.si, kjer se nahajajo tudi gradiva za samostojno učenje in druge informacije.