Hiking & Biking

Projekt Rekreacija v naravi – pohodništvo in kolesarjenje brez meja z akronimom Hiking & Biking zajema območje regij Pomurje, Podravje, Koroška in sosednja avstrijska Štajerska. V okviru tematike »Rekreacija in narava« so v projektu obravnavana naslednja področja: pohodništvo, kolesarjenje in nordijski fitnes. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru OP SI-AT 2007-2013.

Namen projekta je na območju omenjenih regij oblikovati skupne čezmejne integralne turistične produkte, zagotoviti skupno tržno komuniciranje in pozicionirati projektno regijo kot območje kakovostih turističnih produktov. S pretokom znanja in izkušenj želimo vzpostaviti podlago za celoletni razvoj atraktivnosti regije. V okviru projekta bo poseben poudarek na internacionalizaciji, ki bo pogojena z izvedbo promocijskih aktivnosti na emitivnih turističnih trgih v Evropi.

Cilj projekta je razviti kakovostne turistične produkte v projektni regiji, ki bodo podprti s strategijo trženja. V projektu oblikovana ponudba in produkti bodo predstavljali projektno regijo s ponudbo aktivnosti skozi celo leto. Turistični produkti se bodo oblikovali na treh tematskih področjih: pohodništvo, kolesarjenje in nordijski fitness (nordijska hoja, tek na smučeh). Znotraj teh področij se bo oblikovalo 6 turističnih produktov. Produkti bodo usmerjeni k spodbujanju preživljanja aktivnih počitnic in bodo nadgradili dosedanjo turistično ponudbo.

Vrednost projekta: 2.916.005,00 €

Financiranje: sredstva ESRR

Vodilni partner:Center za zdravje in razvoj Murska Sobota

Partnerji

 

Spletna stran projekta: Hiking & Biking