REG-NET

Izvajanje projekta bo pripomoglo h tesnejšemu sodelovanju v okviru regionalnega sodelovanja za prostorski  in gospodarski razvoj. Z doseganjem projektnih ciljev bomo pozitivno vplivali tudi na posamezna področja(npr. turizem, skupne naložbe, trgovina, komunikacijske tehnike, itd.). Pomembna je tudi vzpostavitev regionalne informacijsko - razvojne – prostorske mreže ter redna izmenjava informacij in izkušenj na strani Slovenije in Madžarske.

Splošni cilji

 • Vzpostavitev enotnega regionalnega informacijskega zaledja, ustanovitev skupne krovne organizacije in krepitev praktičnega sodelovanja ter začetek izvajanja programa prostorskega razvoja na temelju mreženja v čezmejnem prostoru na temelju skupnih danosti in zmogljivosti. Okvirji EZTS omogočajo nastop na obeh straneh meje, pomagajo pri usklajevanju projektov in praktični izvedb pobud s čezmejnimi učinki.

Specifični čezmejni cilji

 • Aktiviranje subjektov, ki delujejo na področju prostorskega razvoja, (določitev zainteresiranih subjektov s pomočjo partnerskega zemljevida in analiz, delavnice za krepitev sodelovanja, začetek skupnega dela).
 • Vzpostavitev čezmejnega institucionalnega sistema prostorskega razvoja (priprava vzpostavitev EZTS, krepitev sodelovanja, priprava strokovnega programa, izjava o sodelovanju).
 • Priprava čezmejnega razvojnega programa (strateški in akcijski načrt) na temelju načel trajnostnega razvoja (z ustanovitvijo in delovanjem projektantskih delovnih skupin se bodo določili skupni cilji in načrti, ki bodo temeljili na strokovnem delu strokovnega osebja)
 • Vzpostavitev slovensko-madžarskega sistema prostorske informatike ki bo služil razvojnim ciljem (kot nadgradnja projekta ki se izvaja v programu AT-HU in za krepitev slovensko-madžarskega sodelovanja, kar bo omogočilo vključitev slovenskega prostora v obstoječi sistem in tako olajšalo pridobivanje informacij za različna strokovna področja) projektna inkubacija ki se navezuje na temeljne strateške stebre (priprava svetovalnega programa, začetek aktivnega svetovanja) Podpora navedenim aktivnostim bo diseminacijska aktivnost, ki bo omogočila širšo predstavite in učinkovitejšo izvedbo projekta.

Rezultati

 • aktivna mreža regionalnega razvoja, min. 6 partnerjev iz obeh strani meje
 • Vzpostavitev čezmejne strategije prostorskega razvoja
 • Priprava temeljev za vzpostavitev slovensko-madžarske krovne organizacije za prostorski razvoj
 • Vzpostavitev slovensko-madžarskega sistema prostorske informatike (regiji Vas Megye in Pomurska)
 • 60 oseb, ki so se učili, da uporabi sistema prostorske informatike

Neposredne ciljne skupine

 • Partnerji
 • Subjekti na področju prostorskega razvoja.

Posredna ciljna skupina

 • turistične in trgovske ter druge organizacije in podjetja, ki sodelujejo pri izvajanju storitev
 • prebivalci območja

Partnerji

 

Zloženka: Vzpostavitev regionalne informacijsko – razvojne mreže - brošura