Right profession

Splošni cilj projekta je zaustaviti rast števila mladih brezposelnih, ki končajo s šolanjem, a zaradi neustrezne izobrazbe ne morejo dobiti službe ter tako prispevajo k strukturni brezposelnosti v regiji. Čezmejni cilj pa je predvsem okrepitev pretoka delovne sile med sosednjima državama. Seveda pa bodo naše aktivnosti v pomoč tudi tistim, ki pripravljajo proces izobraževanja, da bo ta bolje prilagojen zahtevam trga.

Ciljne skupine
Glavna ciljna skupina našega projekta so mladi, ki se odločajo za svojo poklicno pot in sicer učenci 6. do 8. razreda osnovnih šol na slovenski strani ter učenci 7. in 8. razreda osnovnih šol na madžarski strani. Seveda so ciljna skupina tudi starši, ki v veliki meri odločajo o nadaljnji poti svojih otrok. Da bi projekt lahko izvajali in se približali ciljni skupini, smo k sodelovanju povabili ravnatelje, učitelje in druge ponudnike formalnega in neformalnega usposabljanja in izobraževanja, ter  Zavod za zaposlovanje. Seveda pa tudi podjetja, katera bodo z izraženimi potrebami po določenih poklicnih prispevala k sistemskemu informiranju mladih o poklicih, ki imajo v tem okolju perspektivo in možnost čimprejšnje zaposlitve.

Neposredni učinki projekta bodo:

  • promocija deficitarnih in perspektivnih poklicev prihodnosti med mladimi, njihovimi starši ter učitelji;

  • obiski podjetij in delavnic z namenom spoznati poklice;

  • predstavitev deficitarnih poklicev v zloženkah in na sejmu;

  • razstava poklicev;

  • brošure z glavnimi rezultati analize stanja, o perspektivnih poklicih in pogojih zaposlovanja v sosednji državi;

  • predstavitev perspektivnih in deficitarnih poklicev na filmih;

  • analiza trga dela;

  • izobraževanje odraslih;

  • ter večje poznavanje razmer na obeh straneh meje skozi izmenjavo mnenj, izkušenj ter dobrih praks.

 

Projektni partnerji

Vrednost projekta: 791.117,60 €

Financiranje: sredstva ESRR

Trajanje projekta: 3 leta;  1. 5. 2011 - 30. 4. 2014

Spletna stran projekta:  Right Profession

Izvedene aktivnosti

Predstavitvena brošura: Poklici prihodnosti (slo)

Brošura: Poslujem na Madžarskem

Prva Razstava poklicev na območju Upravne enote Gornja Radgona

Druga Razstava poklicev na območju Upravne enote Ljutomer