Sodelovanje mest – City Cooperation

Projekt City Cooperation – Sodelovanje mest je mednarodni projekt, v okviru katerega je vzpostavljeno tesno sodelovanje mest obmejnih regij vzhodne avstrijske Štajerske, vzhodne Slovenije in jugozahodne Madžarske.

Eden izmed ključnih ciljev projekta je izgradnja trajnega partnerstva pri projektu udeleženih 24 mest. Ti regionalni centri doživljajo z dejavnostmi vseh 24 mest močnejši razcvet. Mesta se uspešno promovirajo na vseh večjih mednarodnih sejmih, predstavljena so v skupnih brošurah, v pripravah je pa tudi promocija preko avdiovizualnih medijev in nove ponudbe mest za otroke. Potekajo tudi aktivnosti, ki povezujejo podjetja in podjetniške iniciative mest. Istočasno smo z aktivnim medsebojnim oglaševanjem velikih prireditev in kulturnih ter kulinaričnih vrhuncev okrepili srečanja med mesti in spodbudili večji pretok prebivalcev v regiji 24 mest.

Čezmejno sodelovanje regij in obmejnih območij spodbuja tudi Evropska skupnost preko svojih programov in spodbud. Tako podporo ima tudi sodelovanje 24 mest v osrčju Evrope in njihovo tesnejše povezovanje. To regionalno iniciativo pa podpirajo tudi Republika Slovenija, Republika Madžarska in dežela avstrijska Štajerska.

Vrednost projekta: 1.800.000,00 €

Financiranje: sredstva ESRR

Vodilni partner:  EU – Regionalmanagement Oststeiermark, Avstrija

Slovenski partnerji

Spletna stran projekta: City Cooperation

Rezultati

Skozi projekt so partnerji in mesta uspeli stkati močnejše medsebojne vezi, vzpostaviti tesnejše sodelovanje na področju turizma, gospodarstva, kulture in mladih ter se tako povezati v čezmejno mrežo 24 mest.

V okviru projekta so posvečali posebno pozornost razvoju sodelovanja med mesti. Preko srečanj županov, konferenc mest, študijskih potovanj ter strokovnih srečanj, na različne teme od razvoja mestnih središč do trajnostnega razvoja mest, inovacij ter mestnega marketinga, je prihajalo do tesnejšega sodelovanja med mesti in izmenjav znanj in izkušenj.

Na področju razvoja in promocije mest so mesta in partnerji pripravili predstavitveno brošuro 24 mest v skoraj 100.000 izvodih, knjižico ugodnosti ter predstavitve mest na turističnih sejmih po Evropi. Za namen vodenja po mestih so pripravili zemljevide mest, brošure mest z opisi zanimivosti po mestih ter vodiče po mestih s pomočjo mobilnih telefonov. Mesta pa se predstavljajo tudi v kratkih filmih.

Skupne in mednarodno pomembne prireditve so vsako leto predstavili v koledarju prireditev. Na prireditvah se je izmenjalo veliko obiskovalcev iz mest povezave, kar je prispevalo k ustvarjanju tesnejših povezav med ljudmi in organizacijami. Na prireditvah so bili predstavljeni projekt in partnerji projekta.

Poseben poudarek je bil na pripravi doživljajskih mest za otroke in družine z otroci. Tako so mesta poleg povezovanja ponudbe za otroke in predstavitve le-te dobila tudi maskote, zgodbico o maskoti ter brošuro z otroškim zemljevidom mesta in doživetij za otroke. Pri nastajanju maskot in zemljevidov za otroke je sodeloval Anton Buzeti, priznani pomurski karikaturist, likovni pedagog ter avtor ilustracij v več kot 30 slikanicah za otroke. Za otroke so pripravili tudi posebne študijske ture in obiske.

Projekt pa je tudi postavil trdne temelje za nadaljnje skupno delo in sodelovanje vključenih partnerjev in mest. Ključne usmeritve v prihodnje ostajajo v mestih izgraditi doživetja za celotno družino, vzpostaviti skupni prostor za izmenjavo idej, znanj, gospodarskih tokov in ljudi ter razvoj inovativnega mestnega marketinga, ki bo povezoval ponudbo in priložnosti sodelujočih mest in organizacij ter podjetij v mestih.