SPRINT

Ustvarjanje podpornega okolja za krepitev inovativnega in Tehnološkega potenciala na čezmejnem območju.

Namen projekta je spodbuditi inovativno aktivnost podjetij na manj razvitem obmejnem področju. Če upoštevamo globalne trende in vsesplošno prisotnost krize, postane jasno, da dolgoročni in trajnostni razvoj tudi podravsko-pomurske regije mogoč edino s povečanjem inovativnosti – to pomeni z vpeljevanjem novih idej in tehnologij v poslovne in proizvodne procese podjetij. Za izboljšanje gospodarskega in socialnega položaja se mora občutno povečati dodana vrednost, ki jo ustvarja regionalno gospodarstvo. Tudi podjetniki se začenjajo vse bolj zavedati potrebe po sodelovanju z drugimi kompatibilnimi podjetji, z akademsko (raziskovalno) skupnostjo in z organizacijami ter centri, ki podpirajo razvoj. Žal pa na tem področju vlada precejšna razdrobljenost informacij. Projektni partnerji bodo združili moči pri zbiranju, organiziranju in sistematizaciji podatkov o inovativnih in razvojno naravnanih podjetjih, kompetencah raziskovalnih ustanov, obstoječih spodbudah za inovativnost in razvoj na obeh straneh meje ter pripravili predloge za izboljšanje sistema podpornih dejavnosti, ki bodo služila inovativnim podjetjem na poti od razvoja izdelka do večje konkurenčne prednosti.

Vrednost projekta: 641.109,31 €

Trajanje: april 2011 - marec 2013

Financiranje

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija ‐ Hrvaška 2007 - 2013 in je sofinanciran s strani EU v okviru. Instrumenta predpristopne pomoči (IPA) ter Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR).

Vodilni partner

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.

Projektni partnerji: