Tekoči projekti

RIGHT PROFESSION II (Pravi poklic za razvoj regije)

Cilj projekta je prispevati k zmanjšanju kadrovskega nesorazmerja in k večji zadostitvi kadrovskih potreb na čezmejnem območju s povečanjem medsebojnega sodelovanja izobraževalnih ustanov. Zaradi dejstva, da sta Slovenija in Madžarska glede reševanja te problematike na dveh različnih stopnjah, je smiseln prenos čezmejnih izkušenj in znanja. S projektom želimo vplivati na lokalne deležnike in organe, ki lahko doprinesejo k reševanju težav, na drugi strani pa želimo povečati sposobnost čezmejnega sodelovanja in učenja strokovnega kadra v izobraževalnih ustanovah.

Garden Route (Pot parkov in vrtov)

Projekt smo partnerji pripravili s ciljem, da razvijemo novi čezmejni turistični produkt za starejše (osebe, stare več kot 55 let). S produktom želimo spodbujati turizem za starejšo populacijo izven glavne sezone med državami članicami EU in širše.

Osnova tega novega turističnega produkta so parki in vrtovi. Izkoristili bomo prednost zgodovine, dogodkov, pomembne kraje ipd. parkov in vrtov na mejnih območjih Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske. Skozi projekt bomo tako: