Tekoči projekti

Garden Route (Pot parkov in vrtov)

Projekt smo partnerji pripravili s ciljem, da razvijemo novi čezmejni turistični produkt za starejše (osebe, stare več kot 55 let). S produktom želimo spodbujati turizem za starejšo populacijo izven glavne sezone med državami članicami EU in širše.

Osnova tega novega turističnega produkta so parki in vrtovi. Izkoristili bomo prednost zgodovine, dogodkov, pomembne kraje ipd. parkov in vrtov na mejnih območjih Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske. Skozi projekt bomo tako: