Zeleno javno naročanje (ZEJN-GreenS)

Tehnična zbirka podatkov za ZeJN

LEA Pomurje je v sklopu projekta GreenS (http://greensproject.eu/sl/) oblikovala tehnične zbirke podatkov za ZeJN, ki vključujejo tehnične predloge za nabavo zelenih izdelkov / storitev. Predlogi so bili razviti ob upoštevanju potreb javnih organov in specifičnih zahtev vsake partnerske države. Predlogi razpisne dokumentacije so oblikovane tako, da poenostavijo postopek ZeJN vsem javnim organom, predvsem pa podpisnicam Konvencije županov, ki so se v svojih SEAP-ih zavezale, da bodo dosegle nadpovprečne rezultate na energetskem področju.

Izbira izdelkov / storitev za ZeJN temelji na natančni analizi obstoječih praks in ovir pri implementaciji ZeJN v partnerskih državah, ki je bila izvedena v začetku projektnih aktivnosti in s pomočjo spletnega vprašalnika, ki so jih izpolnili javni organi. Vsaka skupina izdelkov / storitev je predstavljena preko dveh dokumentov – Tehnične specifikacije in Kriteriji vrednotenja. Dokumenti vsebujejo tehnične postopke, tehnične opise in pogoje za nabavo za ZeJN ter dodatna navodila.

V sklopu projekta GreenS so pripravili naslednje kategorije izdelkov / storitev:
- VOZILA
- RAČUNALNIKI IN MONITORJI
- JAVNA RAZSVETLJAVA

Predloge se nahajajo pod Dokumenti, kjer najdete tehnično zbirko podatkov in si jih prenesete.