ZEN - Zero-impact cultural heritage Event Network

Projekt se loteva tematike izvajanja kulturnih in drugih dogodkov v  mestih in mestnih središčih, ter pri tem njihovih negativnih vplivov na kulturno oz. naravno dediščino, mesto in okolje. Dogodki privabljajo velike množice ljudi in le-ta posledično vpliva na okolje, mesto in dediščino v mestih. V času izvajanja dogodkov lahko prihaja do povečanega onesnaževanja okolja (odpadki, zrak, hrup, itd.), povečanja prometa, poslabšanja kulturne krajine, degradacija dediščine, itd. Nikakor pa ne smemo zanemariti pozitivnih učinkov organizacije tovrstnih  dogodkov v smislu doživljanja kulturnih dobrin in ekonomskih koristi. V projektu želimo raziskati, kako najučinkoviteje zmanjšati trajne negativne vplive na okolje in ljudi, ter na drugi strani povečevati pozitivne učinke tovrstnih dogodkov.

Projektno partnerstvo šteje skupno 12 partnerjev iz naslednjih držav: Italija, Slovenija, Grčija, Litva, Latvija, Velika Britanija, Bolgarija, Romunija, Španija in Nizozemska. Iz Slovenije je partner v projektu Razvojni center Murska Sobota.

Partnerja v projektu sta tudi dve univerzi in sicer University of East London iz Londona in Erasmus University iz Rotterdama, ki imata ogromno izkušenj s preučevanjem vplivov dogodkov na okolje v urbanih središčih. University of East London je med drugim sodelovala pri načrtovanju in vrednotenju trajnostnih učinkov Olimpijskih iger v Londonu 2012 in bo s svojimi bogatimi izkušnjami pomembno doprinesla k projektu.

Z metodološkim pristopom bosta univerzi združili izkušnje partnerjev in primerov dobrih praks organiziranja dogodkov v mestnih središčih ter izkušnje s področja zagotavljanja trajnostne politike pri organizaciji dogodkov.

Cilj projekta je najti in razviti model pristopa k upravljanju naravne in predvsem kulturne dediščine v mestih in v mestnih središčih v primeru organizacije in izvedbe dogodkov, in na ta način zmanjšati njihov vpliv na urbano okolje (t.i. politika ničelnega vpliva) in s tem zagotavljati bolj trajnostne in okolju prijaznejše dogodke.

Operacija se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa INTERREG IVC 2007-2013.

Partnerji v projektu

 • Sviluppumbria – Regional Development Agency for Economic Promotion (Italija) - Vodilni partner
 • Razvojni center Murska Sobota (Slovenija)
 • Municipality of Perugia (Italija)
 • DEKPOTA - Municipal Enterprise for Touristic and Cultural Development (Grčija) 
 • Vilnius City Municipal Government Administration (Litva)
 • Sigulda District Council (Latvija)
 • University of East London (Velika Britanija)
 • Business Incubator – Gotse Delchev, Entrepreneurship Promotion Centre (Bolgarija)
 • North-East Regional Development Agency (Romunija)
 • Autonomous Government of Extremadura, Regional Ministry for Culture and Tourism (Španija)
 • Erasmus University Rotterdam (Nizozemska)
 • Powys County Council (Velika Britanija)

Trajanje projekta: 15. december 2011 - 31. december 2014

Zloženka o projektu ZEN

Priročnik o trajnostnih prireditvah in dogodkov

Priročnik Koraki k trajnostnim dogodkom - implementacijski načrt

    
 

Zaključna konferenca