Javni poziv 45SUB-EVOB16Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Razpis odprt do: 
ponedeljek, 31. december 2018

Javni poziv 45SUB-EVOB16Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v okolju prijaznejša vozila za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil in ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji,
in sicer za:
– nakup novega vozila na električni pogon;
– nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
– predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
– nakup vozila, predelanega v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci: Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

Razpisana sredstva: Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 700.000 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:
– 7.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
– 4.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1 ali L7e;
– 4.500 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno vozilo ali novo vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2  na izpustu, manjšimi od 50 g CO2 /km, kategorije M1 ali N1;
– 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e.

Rok: Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Več o javnem razpisu