Javni razpis SK75 2017 – Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Razpis odprt do: 
petek, 6. oktober 2017

Javni razpis SK75 2017 – Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Predmet javnega razpisa: Predmet produkta je semenski kapital - konvertibilno posojilo za inovativna podjetja.

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki:
- imajo vsaj 1 zaposlenega družbenika in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR in 
so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in
- so starejša od šestih mesecev in mlajša od pet let (od datuma registracije do oddaje vloge). V primeru kadar gre za statusno preoblikovanje iz samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) se upošteva tudi poslovanje v drugi organizacijski obliki v kolikor podjetje predloži dokazila o univerzalnem pravnem nasledstvu in dokazila, da je nosilec samostojne dejavnosti tudi družbenik v družbi z omejeno odgovornostjo (za dokazovanje starosti). 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Razpisana sredstva: Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK75 po tem razpisu v letu 2017 znaša največ do 600.000 EUR. Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SK75 je 75.000 EUR

Rok: Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2017 je do vključno 12.05.2017 za prvo (1) odpiranje. Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. do drugega roka za prijavo v letu 2017, ki bo do vključno 06.10.2017 (po izvedbi drugega kroga predselekcije, ki bo v mesecu septembru 2017).

Več o javnem razpisu