Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 – B/BL

Razpis odprt do: 
četrtek, 31. avgust 2017

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 – B/BL

Predmet javnega razpisa: 
ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena:
B - podjetniški projekti, 
BL - projekti s področja obdelave ali predelave lesa.

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci: 
so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja (v nadaljevanju: vlagatelji), in sicer;
•    gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur.l.RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1), 
•    zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Ur.l.RS, št. 97/09 - UPB2, v nadaljevanju: ZZad).

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Razpisana sredstva: višina razpoložljivih posojil je 5.000.000,00 EUR 

Rok: 1. rok: 6. 3. 2017, 2. rok: 27. 4. 2017, 3. rok: 11. 6. 2017, 4.  zadnji rok: 31. 8. 2017

Več o javnem razpisu