SK200 2017 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij

Razpis odprt do: 
petek, 6. oktober 2017

SK200 2017 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij

Predmet javnega razpisa: Predmet produkta je semenski kapital - lastniški vložek Sklada za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenec: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki:
- imajo vsaj 1 zaposlenega družbenika in manj kot 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR,
- so organizirana kot gospodarske družbe izključno v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.),
- so mlajša od petih (5) let (od datuma registracije podjetja do oddaje vloge na Sklad), 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Razpisana sredstva: Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK200 po tem razpisu v letu 2017 znaša največ do 400.000 EUR. Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SK200 je 200.000 EUR. 

Rok: Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2017 je do vključno 21.4.2017 za prvo (1) odpiranje. Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. do drugega roka za prijavo v letu 2017, ki bo 6.10.2017 (po izvedbi drugega kroga pred-selekcije, ki bo v mesecu septembru 2017).

Več o javnem razpisu