Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 - 2019 (P2R)

Razpis odprt do: 
torek, 7. november 2017

Spoštovani podjetniki,

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v Uradnem Listu RS, št. 55/2017 z dne 06.10.2017 objavil javni razpis Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 - 2019 (P2R).

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, kamor sodi tudi območje po Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019, tj. območja občin Pomurja in občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zagona podjetij, priprave in lansiranja tržnih produktov na trg novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih z visoko brezposelnostjo.

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji od 24.8.2016 do 20.10.2017, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.992.000,00 EUR. 

Maksimalna odobrena višina sofinanciranja (subvencije) za upravičenca je do največ 40.000,00 EUR (do največ 16.000,00 EUR v letu 2018 in do največ 24.000 EUR v letu 2019). Max višina sofinanciranja je do 100% upravičenih stroškov operacije.

Rok za oddajo vlog je 7. 11. 2017.

Podrobnejše informacije o javnem razpisu se nahajajo na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

 

Vir: Slovenski podjetniški sklad