Reference

Regionalni razvojni program

Razvojni center Murska Sobota se je aktivno vključeval v programiranje Regionalnega razvojnega programa Pomurje za obdobje 2014-2020.
Z letom 2016 opravlja Razvojni center Murska Sobota, kot nosilna RRA, splošne razvojne naloge v obdobju 2014-2020, med katere sodi tudi priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji in priprava dogovorov za razvoj regijje.
 

Izvajanje čezmejnih in transnacionalnih projektov

Razvojni center Murska Sobota ima široke in dolgotrajne izkušnje na področju izvajanja projektov, financiranih s strani različnih EU programov. V preteklih letih smo bili aktivni na v čezmejnih programih z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. V projektih na teh programih smo bili partner in strokovnjaki za projektno vodenje:

  • OP SI-HU 2007-2013: Rešujmo skupaj!, Right Profession, Reg-net, 3Parki-3Park
  • OP SI-AT 2007-2013: City Cooperation, Hiking & Biking
  • OP SI-HR 2007-2013: Maraton, Sprint

Transnacionalni projekti:

  • INTERREG IVC 2007-2013: ZEN - Zero Impact Cultural Heritage Event Network
  • Razvojni center Murska Sobota je v čezmejnih in transnacionalnih projektih sodeloval tudi kot zunanji izvajalec na področju vodenja projektov in strokovnega dela.
  • Izkušnje pa imamo tudi v drugih nacionalnih projektih, financiranih iz različnih razpisov v okviru ESRR in ESS – kot partner in kot zunanji izvajalci.
     

Podjetniško svetovanje

Poslanstvo Razvojnega centra Murska Sobota je usmerjeno predvsem v pomoč podjetjem v Mestni občini Murska Sobota in v Pomurski regiji pri investicijskih ciklusih.

Podjetja informiramo o regionalnih, nacionalnih in evropskih razvojnih spodbudah, nudimo svetovanje, pripravo poslovnih načrtov in druge investicijske dokumentacije ter pomoč podjetjem pri pripravi podjetniških projektov in pri izvajanju projektov.

Razvojni center Murska Sobota je tudi svetovalno - podporna organizacija Mestni občini Murska Sobota in regiji pri pripravi študij, gradiv, ponudb in drugih z investicijami povezanih gradiv za privabljanje investitorjev v regijo.