Spodbude

Spodbude za zaposlovanje in davčna olajšava za investiranje

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017 v 5. in 6. členu določa spodbude za zaposlovanje in davčno olajšavo za investiranje.
Spodbude za zaposlovanje so: povračilo prispevkov delodajalcem in davčne olajšave za zaposlovanje.

Pravne podlage:

Veljavne sheme državnih pomoči